Oppunda Invest

Vår affärsidé är att kunna erbjuda företag, industrier, kommuner och privatpersoner heltäckande och ändamålsenlig service.

Kontakt

Videvägen 4, 641 49 Katrineholm
0150 - 48 91 00
info@oppunda.se

Arbetsområde

Oppunda Invest AB är moderbolag för Oppunda EL AB, Oppunda Svets & Mekanik AB och Elektrofläkt Miljösystem.

Vi är verksamma inom både el- och byggbranschen och kan ta heltäckande serviceåtaganden för både industrier och fastighetsägare. Vår ambition är att med kunnig och engagerad personal hjälpa våra kunder att få låga drifts- och underhållskostnader.

Våra kompetenser inom elbranschen är besiktningar, kalkyler, kontroller av installationer och projektering av installationer. Vi utför också ritningar på autocad point el, arkitetekt och konstruktion.

Våra kompetenser inom byggbranschen är projektering, byggledning, kontroll och besiktning.  Med erfarna arbetsledare och byggnadsingenjörer hjälper vi våra industrikunder vid ombyggnationer.

Koncernen är certifierad enligt kvalitetsystemet ISO 9001 sedan september 2002 och ISO 14001 sedan 2010.

GDPR

Inom Oppundakoncernen, bestående av Oppunda El, Oppunda Svets, och Oppunda Invest är vi alla lika angelägna om din säkerhet och att de personuppgifter som vi har om dig behandlas enligt regelverket i dataskyddsförordningen. Här finner du de riktlinjer som vi använder för att skydda dina personuppgifter.

Vi respekterar dina personuppgifter och din integritet. Inom våra bolag samlar vi endast in, lagrar eller använder dina personuppgifter för bestämda ändamål. Vi tycker att det är viktigt att kontinuerligt arbeta med frågor som lojalitet, medvetenhet, utbildning och organisation för att skydda våra kunders och anställdas integritet. Vi skyddar dina uppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som till exempel lösenordsskydd och begränsad behörighet.

Läs mer >>