Entreprenader 

Vi utför el - och teleinstallationer såsom både total- och utförandeentreprenader.

Våra elektriker utför arbeten i hela mälardalen.

Vi utför allt från mindre uppdrag till stora och komplicerade entreprenader.

Det kan vara ny- och ombyggnad av industrier, offentliga byggnader, kontor, sjukhus nyproduktion och ROT-renoveringar av bostäder. I vårt kompetensområde ingår även data- och fibernät.

 

Konstruktion

Vår konstruktör Bertil Runsten arbetar främst med att göra ritningar till våra totalentreprenader. Han har mångårig erfarenhet som elkonsult.

Bertil jobbar med senaste konstruktionsprogrammen vad gäller 3D konstruktion.

Här kan vi även utföra avancerade beräkningar och dimensionering av ledningar och belysning både utomhus och inomhus