Vår affärsidé är erbjuda företag, industrier,
kommuner och privatpersoner heltäckande och ändamålsenlig service.

Arbetsområde

Oppunda Invest AB är moderbolag för Oppunda EL AB, Oppunda Svets & Mekanik AB och Elektrofläkt Miljösystem.

Vi är verksamma inom både el- och byggbranschen och kan ta heltäckande serviceåtaganden för både industrier och fastighetsägare. Vår ambition är att med kunnig och engagerad personal hjälpa våra kunder att få låga drifts- och underhållskostnader.

Våra kompetenser inom elbranschen är besiktningar, kalkyler, kontroller av installationer och projektering av installationer. Vi utför också ritningar på autocad point el, arkitetekt och konstruktion.

Våra kompetenser inom byggbranschen är projektering, byggledning, kontroll och besiktning. Med erfarna arbetsledare och byggnadsingenjörer hjälper vi våra industrikunder vid ombyggnationer.

Koncernen är certifierad enligt kvalitetssystemet ISO 9001 sedan september 2002 och ISO 14001 sedan 2010.

Tjänster

Vi erbjuder våra tjänster inom:

Byggledning

Projektledning

Byggkontroll

Byggtekniska utredningar

Projektering

Entreprenadbesiktningar

Kvalitetsansvar enligt PBL