Vår affärsidé är erbjuda företag, industrier,
kommuner och privatpersoner heltäckande och ändamålsenlig service.

Oppunda Invest AB är moderbolag för Oppunda EL AB, Oppunda Svets & Mekanik AB och Elektrofläkt Miljösystem.

Koncernen är certifierad enligt kvalitetssystemet ISO 9001 sedan september 2002 och ISO 14001 sedan 2010.