Oppunda Invest AB söker:

Oppunda Investföretagen är en familjeägd koncern som består av bolagen Oppunda Invest, Oppunda El & Oppunda Svets och Mekanik. Koncernen har ca 90 anställda och omsätter ca 127 mkr.

Oppunda Invest bedriver i huvudsak tjänster inom administration, ekonomi, löner samt kvalité- och miljöledning.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834, EN 1090, Behörig anläggarfirma brandlarm samt Behörig anläggarfirma inbrottslarm.

Mer info på www.oppunda.se