Oppunda Invest AB:

Oppunda Investföretagen är en familjeägd koncern som består av bolagen Oppunda Invest, Oppunda El & Oppunda Svets och Mekanik. Koncernen har ca 90 anställda och omsätter ca 127 mkr.

Vi är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001, ISO 3834, EN 1090, Behörig anläggarfirma brandlarm samt Behörig anläggarfirma inbrottslarm.

Mer info på www.oppunda.se